DEJAVNOSTI NA ŠOLI

AUGUST:

 • predstavitev projekta učiteljskemu zboru.

SEPTEMBER:

 • oblikovanje projektnega tima učiteljev,
 • sestanek z ožjimi člani projektnega tima,
 • vključitev projekta v LDN šole,
 • predstavitev projekta staršem učencev.

OKTOBER:

 • predstavitev projekta učencem na celotni šoli,
 • predstavitev projekta učencem, vključenim v projektni tim in zbiranje soglasij,
 • oblikovanje predstavitvenega videa in objava na portalu Twinspace,
 • šolsko tekmovanje za logotip projekta,
 • sestanek s koordinatorji vseh sodelujočih držav.

NOVEMBER:

 • izvedba vprašalnika za potrebe projekta med učenci in učitelji,
 • šolsko tekmovanje za logotip projekta,
 • vzpostavitev spletne strani in bloga.
 • vpis učencev članov tima na portal Twinspace

DECEMBER

 • sestanek koordinatorjev projekta
 • razglasitev uradnega logotipa projekta
 • priprava predstavitve o praznovanju božično-novoletnih praznikov v Sloveniji.