O PROJEKTU

Osnovna šola Šmihel je bila v letošnjem šolskem letu uspešno vključena v mednarodni projekt Erasmus + z naslovom »Cultural Colors«.

Poleg Slovenije v njem sodeluje še pet drugih evropskih držav: Estonija, Turčija, Španija, Poljska in Nizozemska (glavna koordinatorica).

Ljudje živimo v družbeni skupnosti, ki ima bogato ozadje in kulturno dediščino. Naše vrednote, prepričanja, izrazi, navade prihajajo iz preteklosti, spominov, epov itd.

Projekt je namenjen razvijanju zavesti o pomenu  skupnosti, kultur, običajev, tradicije, umetnosti, drame, poezije, pripovedovanju zgodb itd.

Tudi zaradi cilja, kot je zavedno članstvo v EU, se je pojavila potreba, da se izboljša sama kulturna interakcija. Eden od osnovnih ciljev projekta je tudi širjenje zavesti o evropskem življenju oz. pomenu biti evropski državljan.

To zavedanje lahko izboljšamo izključno z učenjem kulturnih značajev ali relevantnih vrednot.