Predstavitev članov projektnega tima

Na osnovni šoli Šmihel smo učenci in učitelji »resno zagrizli« v projekt.

V avgustu je koordinatorka projekta predstavila le-tega celotnemu učiteljskemu zboru.

Osnovne informacije o poteku dejavnosti so bile podane tudi vsem staršem na skupnem sestanku in po elektronski pošti.

Septembra smo na šoli oblikovali projektni tim učiteljev. Sledil je sestanek ožjih članov tima, ki so ob sodelovanju z ostalimi učitelji šole umestili projekt v LDN.

V oktobru so razredniki projekt predstavili tudi vsem učencem šole na razrednih urah.

Učenci, ki so bili zainteresirani za sodelovanje v projektnem timu, so se kasneje udeležili še posebnega sestanka, kjer so jim bile natančno predstavljene naloge in zadolžitve.

Za namene izvajanja dejavnosti smo na šoli oblikovali dve interesni dejavnosti, v katere so vključeni učenci, ki so podali soglasje za sodelovanje v timu. Dejavnosti vodita učitelja Justina Husu in Jaka Darovec.

Ob koncu oktobra se je dokončno oblikoval celoten projektni tim učiteljev in učencev.

Skupaj smo naredili predstavitveni video, ki je bil objavljen tudi na spletnem portalu Twinspace.

Z njim smo predstavili svojo državo, kraj, šolo in sebe ostalim partnerskim državam.